ListNewByCategory

Kết quả triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

(21/09/2022)
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW trong toàn Đảng bộ Khối đã góp phần không nhỏ vào việc định hướng, tuyên truyền, giáo dục và công tác chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức và người lao động về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và công tác giáo dục Lý luận chính sách (LLCT), bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của đảng. Đồng thời thông qua công tác thông tin cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch; tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID

(21/09/2022)
Thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo tập trung thực hiện công tác đăng ký tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng ứng dụng VneID nhằm ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số với nhiều chức năng liên quan đến quyền và lợi ích của công dân. Trong quá trình triển khai, phát sinh tình trạng nhiều công dân nhận được tin nhắn SMS kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã nghi ngờ tin nhắn có nội dung lừa đảo, giả mạo nên không thực hiện kích hoạt tài khoản, sử dụng ứng dụng VNeID.

Cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020

(20/09/2022)
Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; ngày 19/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1618/UBND-NVK về việc phối hợp triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trọng dạy, học và quản lý giáo dục

(20/09/2022)
Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy và học tại các nhà trường. Đến nay, hầu hết các cấp học trong tỉnh đã được trang bị phòng máy tính, máy chiếu đầy đủ để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; nhiều phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, dạy học được áp dụng rộng rãi.

Thí điểm truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(19/09/2022)
Nhằm thực hiện chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực; từng bước đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cơ bản đền người dân thông qua công tác truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, từng người dân, gắn với cuộc sống của người dân; Tạo lập hành vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh mạnh mẽ hơn. Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND thực hiện Thí điểm truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Triển khai Quyết định số 411/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(19/09/2022)
Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 15/9/2022 để triển khai thực hiện.

Đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

(16/09/2022)
Ngày 15/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 7789 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố về việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

(16/09/2022)
Ngày 15/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 7789 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố về việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Hiển thị 251 - 260 of 1.034 kết quả.