ListNewByCategory

Kết quả chuyển đổ số trên địa bàn tỉnh năm 2022

(06/12/2022)
Năm 2022, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, chính sách và hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số; tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 năm 2022

(02/12/2022)
Ngày 01/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Cục An toàn thông tin; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam. Đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình, Trưởng Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 chủ trì hội nghị.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền xử lý triệt để về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn

(29/11/2022)
Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền sẽ giúp người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn; người mua có thể nhận hóa đơn điện tử (HĐĐT) ngay khi thanh toán; không bắt buộc có chữ ký số; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế. Đồng thời, chủ động 24/7 trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế; cuối ngày chỉ phải chuyển dữ liệu HĐĐT đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử. Đồng thời, người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán – tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hóa đơn tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Triển khai thực hiện Thông báo số 342/TB-VPCP ngày 01/11/2022 của Văn phòng Chính phủ

(28/11/2022)
Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Đề án 06 trong những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện trong năm 2030 và những năm tiếp theo; ngày 23/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2041/UBND-NVK về việc triển khai thực hiện Thông báo số 342/TB-VPCP ngày 01/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Tháng 11, Công an tỉnh cấp gần 26.000 Căn cước công dân, kèm định danh điện tử

(28/11/2022)
Tháng 11, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Trao đổi kinh nghiệm giữa Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố trên cả nước

(28/11/2022)
Sáng 25/11, tại Quảng Trị, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm giữa Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là dịp để các Cổng TTĐT cấp tỉnh, thành phố đánh giá lại, trao đổi kinh nghiệm quản lý, triển khai hoạt động và khẳng định rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hệ thống Cổng Thông tin điện tử cấp tỉnh, thành phố.

Điểm số đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tháng 10/2022

(23/11/2022)
Ngày 21/11/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9995/VPUBND-NVK về việc công bố điểm số đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực hiện môi trường điện tử tháng 10/2022.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP của Chính phủ trong những tháng cuối năm 2022

(21/11/2022)
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP của Chính phủ trong những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh, ngày 18/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2016/UBND-NVK về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06/CP.

Thực hiện Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh

(19/11/2022)
Ngày 14/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND Thực hiện Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”

(18/11/2022)
Nhằm tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; ngày 17/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 191 - 200 of 1.034 kết quả.