ListNewByCategory

Tỉnh Hòa Bình chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(09/12/2022)
Thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những chủ trương, chính sách đồng bộ trong công tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Thành phố Hòa Bình tập trung hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

(09/12/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thời gian qua, UBND thành phố Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 4930/KH-UBND ngày 25/11/2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hòa Bình, chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số; hướng dẫn đăng ký tài khoản để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn Thương mại điện tử; hướng dẫn đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến phục vụ giao dịch trên sàn Thương mại điện tử. Hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận để hộ sản xuất nông nghiệp tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn Thương mại điện tử …

Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

(08/12/2022)
Chiều nay 7/12, Bộ Thông tin- Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 cho các lãnh đạo, chuyên viên các sở: Thông tin- Truyền thông, Giáo dục- Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương. Đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính

(06/12/2022)
Năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, thực hiện các giải pháp tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những đề xuất về giải pháp mới, cách làm hay, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả chuyển đổ số trên địa bàn tỉnh năm 2022

(06/12/2022)
Năm 2022, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, chính sách và hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số; tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 năm 2022

(02/12/2022)
Ngày 01/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Cục An toàn thông tin; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam. Đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình, Trưởng Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 chủ trì hội nghị.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền xử lý triệt để về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn

(29/11/2022)
Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền sẽ giúp người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn; người mua có thể nhận hóa đơn điện tử (HĐĐT) ngay khi thanh toán; không bắt buộc có chữ ký số; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế. Đồng thời, chủ động 24/7 trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế; cuối ngày chỉ phải chuyển dữ liệu HĐĐT đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử. Đồng thời, người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán – tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hóa đơn tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Hiển thị 181 - 190 of 1.031 kết quả.