ListNewByCategory

Triển khai thực hiện phần mềm họp trực tuyến

(10/02/2023)
Để kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định và các văn bản của Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở theo quy định và việc ứng dụng công nghệ trực tuyến vào các kỳ hội nghị, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính toàn tỉnh. Ngày 08/02/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Công văn số 802-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện phần mềm họp trực tuyến.

Lương Sơn thực hiện mục tiêu chuyển đổi số năm 2023

(08/02/2023)
Nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023, huyện Lương Sơn đã ban hành Kế hoạch 04/KH-BCĐ ngày 02/2/2023, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện chuyển đổi số và triển khai đồng bộ số hóa trên địa bàn. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo huyện, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động thương mại điện tử, hình thành các doanh nghiệp số, hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

(03/02/2023)
Toàn tỉnh hiện có 34.999 đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, chiếm khoảng 3,7 % tổng dân số toàn tỉnh. Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện, Bưu cục trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 12/2022 đang thực hiện chi trả trợ cấp cho 34.779 đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện, gồm: Trợ cấp cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nuôi con, đối tượng nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng…Tổng kinh phí chi trả trợ cấp năm 2022 là trên 200.000 triệu đồng, mọi chế độ được chi trả đảm bảo nhanh gọn, kịp thời.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của Sở Giao thông vận tải năm 2023

(01/02/2023)
Nhằm mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Sở, góp phần tạo động lực cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Phát triển Chính quyền điện tử, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, liên thông, kết nối chia sẻ tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia của tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương. Ngày 31/1/2023, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 242-KH/SGTVT về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của Sở Giao thông vận tải năm 2023.

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông

(30/01/2023)
Hiện nay, các đối tượng xấu lợi dụng những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông liên tục gia tăng không ngừng, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư,… nhưng mục tiêu cuối cùng của các đối tượng xấu chính là tiền.

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025

(16/01/2023)
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Ngày 13/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát

(11/01/2023)
Để khắc phục các tồn tại và rủi ro về an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin liên quan đến camera giám sát; ngày 11/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 40/UBND-NVK về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tưởng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát.

Hiển thị 151 - 160 of 1.031 kết quả.