ListNewByCategory

Chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ phát triển

(20/07/2022)
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV (Sở Nông nghiệp và PTNT), tính đến tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 08 cơ sở được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam (TCVN 11041:2017) bao gồm: Có 07 cơ sở (04 HTX, 02 tổ hợp tác và 01 doanh nghiệp) sản xuất rau an toàn được chứng nhận với tổng diện tích là 17,1 ha, tổng sản lượng đạt trên 335 tấn/năm. Có 01 cơ sở sản xuất quả có múi được chứng nhận với quy mô 22 ha, sản lượng ước đạt 200 tấn/năm.

Lạc Sơn: Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng

(18/07/2022)
Huyện Lạc Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên trên 35,6 nghìn ha, đây là tiềm năng thế mạnh lớn về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Theo điều tra, tính đến hết năm 2021, tổng diện tích đất lâm nghiệp trong quy hoạch là 35,2 nghìn ha, gồm có: đất có rừng 30,5 nghìn ha, diện tích đất trồng cây nhưng chưa thành rừng 4,6 nghìn ha, diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh 45,3 ha. Độ che phủ rừng hiện khoảng 53%.

Tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

(12/07/2022)
Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng khẳng định được vai trò là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề thách thức của xã hội. Những năm qua tỉnh Hòa Bình đã ban hành nhiều chính sức hỗ trợ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả KH&CN trên địa bàn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Hòa Bình phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp hữu cơ

(30/06/2022)
Tỉnh Hòa Bình có điều kiện tự nhiên, khí hậu khá thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp đa dạng. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với những lợi thế như có nhiều vùng, khu vực sản xuất có đất đai màu mỡ, đất, nước không bị ô nhiễm, cách biệt với ô nhiễm từ bên ngoài, đảm bảo để sản xuất canh tác hữu cơ, tỉnh đã chú trọng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh

(28/06/2022)
Ngày 28/6, UBND tỉnh có buổi làm việc, đối thoại với Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, do đồng chí Hà Phúc Mịch, Chủ tịch HHNNHC Việt Nam về việc mở rộng diện tích canh tác hữu cơ và đưa vào kế hoạch phát triển nông nghiệp chung tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm với Hiệp hội có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, Hội Nông dân tỉnh.

Chuyển đổi số lĩnh vực trồng trọt góp phần cung cấp thông tin để người dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng

(01/06/2022)
Xác định việc chuyển đổi số trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành nhằm thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa trong lĩnh vực trồng trọt theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, góp phần tăng tỷ trọng kinh tế số trong ngành Nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Lạc Sơn phấn đấu vụ hè thu năm 2022 diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 8.000 ha

(01/06/2022)
Xác định vụ Hè thu – vụ Mùa là vụ sản xuất có điều kiện thuận lợi phát triển đa dạng cây trồng, là vụ có diện tích gieo cấy lúa lớn nhất, làm tăng diện tích, sản lượng cây trồng và tổng giá trị sản xuất cả năm, nên ngay từ cuối vụ Đông xuân 2021 – 2022, huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ Hè thu 2022.

Hiển thị 281 - 290 of 340 kết quả.