ListNewByCategory

Giám sát việc thực hiện cơ chế bảo vệ và phát triển rừng, gắn chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2020 đến nay

(21/04/2023)
Ngày 20/4/2023, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-ĐGS về việc thực hiện cơ chế bảo vệ và phát triển rừng, gắn chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2020 đến nay.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Dầu nhớt công nghiệp Valine

(21/04/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Dầu nhớt công nghiệp Valine tại Quyết định số 800/QĐ-XPHC, ngày 20/4/2023. Công ty có mã số doanh nghiệp: 5400321487; có địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngái Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình; Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc Phương.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Nhuận Phát

(21/04/2023)
Ngày 20/4/2023, UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Nhuận Phát, có mã số doanh nghiệp: 5400330019; địa chỉ trụ sở chính: Xóm Mai Hoàng Sơn, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình tại Quyết định xử phạt hành chính số 804/QĐ-XPHC.

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh

(21/04/2023)
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 808 – QĐ/TU, ngày 17/4/2023 về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã được Ban Chỉ đạo phân công.

Tổng cuc Thuế triển khai giải pháp phòng, chống gian lận trong quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

(21/04/2023)
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT. Sáng ngày 20/4, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tại các Cục Thuế và 413 điểm cầu tại các Chi cục Thuế trên cả nước nhằm thảo luận và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành về tăng cường công tác quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử. Hội nghị đã lắng nghe ý kiến, kinh nghiệm, đề xuất cách làm từ các Cục, Vụ trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các địa phương nhằm đẩy lùi vấn nạn mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp.

Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

(21/04/2023)
Ngày 20/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Hiển thị 321 - 330 of 9.194 kết quả.