ListNewByCategory

Tập trung phát triển hạ tầng cụm công nghiệp

(04/05/2023)
Tỉnh Hòa Bình quy hoạch 22 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất là 940,525 ha. Đến nay, có 16/22 cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định thành lập với diện tích là 683,225 ha, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN được phê duyệt là 4.862,458 tỷ đồng. Có 10/16 CCN đã và đang triển khai đầu tư hạ tầng tại các huyện: Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Lương Sơn; Đà Bắc và thành phố Hòa Bình với tổng diện tích đất các CCN này là 532,915 ha.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(04/05/2023)
Căn cứ Kế hoạch số: 28/KH-HĐATVSLĐ, ngày 15/02/2023 của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động cùng với Tháng Công nhân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; ngày 27/4/2023, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức ban hành Kế hoạch số 75/KH-HĐATVSLĐ về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(04/05/2023)
Nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri; tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội; tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan. Ngày 27/4/2023, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-ĐĐBQH về kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

(04/05/2023)
Sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt cho đội ngũ cấp ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ về nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TU, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, ban, ngành tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức đoàn thể trực thuộc được cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Các quy định của pháp luật và Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội được thực hiện nghiêm túc. Đổi mới nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên đã được cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc đảng bộ Khối quan tâm, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ.

Công tác dân tộc góp phần tích cực trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân

(28/04/2023)
Trong suốt 77 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Thông qua thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế…, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) trên khắp cả nước đã có những chuyển biến quan trọng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn, miền núi được củng cố và tăng cường; các công trình thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, chợ thương mại được xây dựng khang trang hơn trước; góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, đời sống nhân dân được chăm lo toàn diện, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS nhanh, bình quân từ 3 - 4%/ năm.

Độc đáo Lễ hội đánh bắt cá suối truyền thống xã Lỗ Sơn

(28/04/2023)
Hàng năm, vào dịp trung tuần tháng ba âm lịch, Lễ hội đánh bắt cá suối truyền thống xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc lại được tổ chức. Đây là lễ hội dân gian gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang dấu ấn của nền văn minh Việt cổ, Lễ hội là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng không thể thiếu của người Mường Tló. Lễ hội đã thu hút được hàng nghìn người dân địa phương, khách tham quan trong và ngoài tỉnh.

Hiển thị 221 - 230 of 9.183 kết quả.