ListNewByCategory

Kết quả khảo sát công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2022 và tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023

(04/05/2023)
Năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh có nhiểu chuyển biến tích cực; các hoạt động giao thông trên các tuyến đường được đảm bảo an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đua xe trái phép.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình từ năm 2019 đến năm 2022 liên quan tới lĩnh vực đất đai

(04/05/2023)
Ngày 28/4/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41 về thực hiện Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình từ nam 2019 đến năm 2022 về: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; về thông qua danh mục các dụ án cần thu hồi đất; về thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình từ năm 2019 đến năm 2022 liên quan tới lĩnh vực đất đai

(04/05/2023)
Ngày 28/4/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41 về thực hiện Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình từ nam 2019 đến năm 2022 về: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; về thông qua danh mục các dụ án cần thu hồi đất; về thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất.

10 Chương trình cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(04/05/2023)
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm (2011 - 2020), đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, bình quân 6,01%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực với tỷ trọng đóng góp vào GRDP của công nghiệp và dịch vụ đạt 64,36% vào năm 2020. Công nghiệp được cơ cấu lại theo hướng giảm tỷ trọng ngành khai khoáng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngành nông nghiệp tăng trưởng khá ổn định, từng bước được cơ cấu lại theo hướng hiện đại. Đóng góp của ngành dịch vụ ngày càng tăng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển của Nhân dân. Văn hóa, xã hội được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Tình hình giá cả thị trường tháng 4/2023

(04/05/2023)
Tháng 4 năm 2022, nhờ theo dõi diễn biến cung cầu, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp bình ổn giá thị trường, tình hình giá cả thị trường, nhất là giá cả những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình tháng 4/2022 tiếp tục duy trì ổn định.

Công an tỉnh Hoà Bình cấp căn cước công dân trong dịp nghỉ Lễ

(04/05/2023)
Thực hiện theo kế hoạch của Công an tỉnh Hoà Bình. Trong 5 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4, 01/5, Công an tỉnh Hoà Bình tổ chức làm căn cước công dân điện tử gắn chíp và thu nhận, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân tại trụ sở Công an các cấp và các điểm lưu động. Nhằm tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân; tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nhất là học sinh, sinh viên và công dân đi làm ăn xa. Sáng ngày 1/5 Đại tá Nguyễn Thành – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tới kiểm tra các điểm cấp CCCD tại cơ sở trên địa bàn các huyện Mai Châu: Tân Lạc, Lạc Sơn và Kim Bôi.

Quan tâm, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

(04/05/2023)
Thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng được tỉnh chú trọng phát triển; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể được hướng dẫn, triển khai khá đồng bộ. Trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19, hàng năm UBND tỉnh quan tâm bố trí một phần ngân sách để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường được quan tâm triển khai và đạt kết quả tích cực, hỗ trợ cho nhiều hợp tác xã tìm kiếm được đầu ra cho sản phẩm, liên kết và mở rộng thị trường.

Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 của tỉnh Hoà Bình

(04/05/2023)
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ theo dõi thực thi chính sách, phản ánh của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp; là một kênh tham khảo của các địa phương trong quản lý nhà nước, thực hiện các chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Chỉ số PAPI tổng hợp năm 2022 của tỉnh Hoà Bình đạt 41,03 điểm, xếp thứ 43, giảm 2,44 điểm, giảm 24 bậc so với năm 20211, nằm trong nhóm đạt điểm Trung bình thấp.

Tăng cường thực hiện thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, đảm bảo thực hiện bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính

(04/05/2023)
Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 605/UBND-NVK về việc tăng cường thực hiện thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính (CCHC), đảm bảo thực hiện bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Hiển thị 201 - 210 of 9.183 kết quả.