ListNewByCategory

Phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024

(10/01/2024)
Năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng; năm thứ tư thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Ngành Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2024

(10/01/2024)
Ngày 9/1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Y tế năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có lãnh đạo các sở, ban, đoàn thể, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế tỉnh.

Kết quả triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(08/01/2024)
Những năm qua, Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong việc chủ động tham gia vào quá trình phát triển các ngành nghề, khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Phát huy được vai trò của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở địa phương. Thúc đẩy phát triển đa dạng hóa các ngành nghề thương mại, dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình tới Quốc hội, Chính phủ

(04/01/2024)
Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Ngày 01/12/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội tỉnh (ĐBQH) tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, kết quả cụ thể như sau:

Hiển thị 53 - 56 of 9.186 kết quả.