ListNewByCategory

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023

(31/03/2023)
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 30/3/2023, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 63/KH-BCĐ về việc triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2023.

Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"

(30/03/2023)
Nhằm tôn vinh các cá nhân có quá trình công tác, công lao đóng góp trực tiếp cho tổ chức Hội, phong trào Phụ nữ và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam, ngày 29/3/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có Công văn số 780/BTV-VPTC về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát của Phụ nữ Việt Nam” năm 2023.

Giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện hỗ trợ xây dựng 2.157 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc

(30/03/2023)
Việc triển khai chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo, hộ chính sách, hộ người có công với cách mạng là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của toàn thể các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội và người dân. Trong hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách đã đạt được những kết quả lớn, góp phần đảm bảo các hộ nghèo, hộ chính sách có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

9 tháng cuối năm: Toàn tỉnh phấn đấu có thêm 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(29/03/2023)
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đến hết quý I năm 2023 toàn tỉnh có 73/129 xã chiếm 56,6%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh; toàn tỉnh có 20 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 Khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025

(29/03/2023)
Ngày 28/3/2023, Ban Dân tộc ban hành Công văn số 503 gửi UBND các huyện, thành phố về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (lần 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn.

Tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

(29/03/2023)
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm, ngày 16/3/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/ĐUK tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư đến các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc và cán bộ, đảng viên, người lao động; nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thực phẩm hiện nay; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Triển khai hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023

(28/03/2023)
Nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phụ nữ trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; ngày 27/3/2023, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ ban hành tỉnh Kế hoạch số 61/KH-VSTBCPN về triển khai hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023.

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh quý I năm 2023

(27/03/2023)
Ngay từ đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với các lĩnh vực, ngành hàng trọng điểm tâm như chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; chống buôn lậu và vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm qua biên giới; chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản, đường cát có xuất xứ từ Thái Lan, thuốc lá điếu, xăng dầu. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa các ngành: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Công an, Thanh tra, Cục thuế, Cục Quản lý thị trường, Sở NN&PTNT, Sở LĐ-TB&XH và BHXH tỉnh.

Toàn tỉnh có trên 91 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội

(24/03/2023)
3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 91.600 người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó: BHXH bắt buộc là 78.700 người, BHXH tự nguyện là 12.900 người, tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 69.900 người, tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 752.000 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,46% dân số.

Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số

(23/03/2023)
Trong thời gian qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu của chiến lược, trong đó, bao gồm cả việc phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số.

Tuyên truyền triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 và kỷ niệm 10 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2013-20/3/2023)

(22/03/2023)
Năm 2023, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023 có chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”; chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023 có chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Theo đó, ngày 16/3/2023, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 130-KH/ĐUK tuyên truyền triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 và kỷ niệm 10 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2013-20/3/2023).

Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022 – 2027

(21/03/2023)
Ngày 9/3/2023, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-BTV về Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022 – 2027.

Chủ động, tích vực phòng, chống sốt xuất huyết

(21/03/2023)
Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành từ Trung ương đến địa phương, công tác phòng, chống sốt xuất huyết đã thu được những thành quả đáng khích lệ. Tuy vậy, 02 tháng đầu năm 2023 số mắc sốt xuất huyết cả nước tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung.

Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc

(21/03/2023)
Bệnh Mác-bớc (Marburg) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Mác-bớc gây ra. Ổ chức tự nhiên là loài dơi ăn thịt (Rousettus aegyptiacus), bệnh có thể lây truyền từ động vật (dơi, động vật linh trưởng) sang người, bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể (nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, chất nôn, sữa mẹ…) hoặc với môi trường/vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc/chết do vi rút Mác-bớc. Thời gian ủ bệnh từ 2 – 21 ngày; khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xất huyết.

Hiển thị 261 - 280 of 4.102 kết quả.