ListNewByCategory

Tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động trên địa bàn tỉnh

(09/04/2024)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp và 9 cụm công nghiệp; phân bổ tại 10 huyện/thành phố. Người lao động làm việc chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa với 55 doanh nghiệp và hơn 1.700 người lao động. Tiếp đó là lĩnh vực lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 45 doanh nghiệp và 14.800 người lao động; lĩnh vực phân phối năng lượng với 20 doanh nghiệp và 1.400 người động; lĩnh vực lâm nghiệp với 28 doanh nghiệp và 1.400 lao động;,..

Hiển thị 29 - 32 of 4.102 kết quả.