ListNewByCategory

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024 trên địa bàn huyện Mai Châu

(20/05/2024)
Với mục đích huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy, tạo nên phong trào sâu rộng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý địa bàn, không để tệ nạn ma túy, mại dâm gây bức xúc trong xã hội. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại các địa phương tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm và các biện pháp phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng và chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người; làm tốt công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Ngày 17/5/2024, UBND huyện Mai Châu ban hành Kế hoạch số 1677/KH-CVT về thực hiện công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024 trên địa bàn huyện Mai Châu.

Triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II/2024

(17/05/2024)
Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2024 còn diễn biến phức tạp. Số người chết do tai nạn giao thông đã giảm mạnh, nhưng số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương tăng cao. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 99 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người, bị thương 93 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 12 vụ (99/87 vụ), giảm 5 người chết (42/47 người) và tăng 27 người bị thương (93/66 người).

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

(17/05/2024)
Hòa Bình là tỉnh miền núi phía Tây Bắc với tổng diện tích tự nhiên 459.062,02 ha, diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là 294.183,58 ha, chiếm 64,08% tổng diện tích tự nhiên, trong đó 141.614,03 ha rừng tự nhiên; 95.305,22 ha rừng trồng). Đây là tiềm năng lớn có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất lâm nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho phần lớn dân cư nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Hiển thị 21 - 24 of 3.507 kết quả.