ListNewByCategory

Học trước lớp 1, lên lớp 2 sẽ "chờn" não

(02/02/2010)

Tình trạng giáo viên yêu cầu HS mua sách tham khảo và làm bài tập trong đó dẫn đến quá tải. Tôi phải nói rằng, toàn bộ các sách tham khảo bán tràn lan trên thị trường hiện nay không hề được thẩm định bởi bất kỳ một hội đồng thẩm định quốc gia nào. Dạy theo các sách chưa được thẩm định không khác gì cho trẻ uống thuốc chưa qua kiểm nghiệm của ngành y tế.

Xây dựng 1.718 phòng học và 734 phòng công vụ

(25/01/2010)

Thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.718 phòng học và 734 phòng công vụ.

Hiển thị 1.749 - 1.752 of 1.755 kết quả.