ListNewByCategory

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại hội nghị nghe báo báo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 20/4/2024

(03/05/2024)
Ngày 26/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 3575/TB-VPTU Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại hội nghị nghe báo báo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 20/4/2024.

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

(30/10/2023)
Ngày 30/10/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 3457/SKHĐTgửi Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông; Ban Quản lý dự án Khu vực tỉnh, Các chủ đầu tư về việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần thứ 5, kỳ tháng 11).

Thu ngân sách Nhà nước hết tháng 10/2023 ước đạt 2.958.165 triệu đồng

(25/10/2023)
Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 10/2023, đạt 337.300 triệu đồng, đạt 4,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách Nhà nước đến hết tháng 10 ước đạt 2.958.165 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 69,2%. Trong đó, thu nội địa ước đạt 2.758.197 triệu đồng; thu xuất nhập khẩu ước đạt 199.968 triệu đồng.

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị về các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch năm 2023

(20/10/2023)
Ngày 19/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 9156/TB-VPUBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị về các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch năm 2023.

Nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2023

(10/10/2023)
Tính đến ngày 30/9/2023 tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh thực hiện được 2.420 tỷ đồng, đạt 49,2% dự toán Chính phủ, đạt 35,1% dự toán HĐND tỉnh, bằng 69,9% cùng kỳ, trong đó: Thu tiền sử dụng đất thực hiện 131,8 tỷ đồng, đạt 6,6% dự toán Chính phủ, đạt 3,8% dự toán HĐND tỉnh, bằng 13,8% cùng kỳ; thu thuế, phí (trừ tiền SDĐ): Thực hiện 2.288 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán Chính phủ, đạt 67,3% dự toán HĐND tỉnh, bằng 91,4% cùng kỳ.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

(30/08/2023)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 31/7/2023, tổng số kế hoạch vốn đã giải ngân là 1.067.717 triệu đồng, đạt 11% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 19% so với số kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án.

Hiển thị 1 - 10 of 72 kết quả.