ListNewByCategory

Tập huấn trực tuyến sử dụng hoá đơn điện tử cho người nộp thuế

(08/04/2022)
Sáng ngày 8/4/2022, Tại Trung tâm điều hành triển khai Hóa đơn điện tử, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến các nội dung mới về hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/20220/NĐ-CP cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đều phải áp dụng thực hiện hóa đơn điện tử, trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định. Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Hương Nga chủ trì hội nghị.

Quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06

(06/04/2022)
Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06).

Nộp thuế điện tử qua Etax Mobile, bước đột phát trong caỉ cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, cũng như những rủi ro cho người dân, doanh nghiệp

(06/04/2022)
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1874/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, trong đó mục tiêu cơ bản đến năm 2025 có 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả các thiết bị di động. Để hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân tiếp cận với các dịch vụ cơ quan thuế cung cấp, Tổng cục Thuế đã mở rộng ứng dụng Etax trên nền tảng web sang Etax trên nền tảng thiết bị di động (Etax Mobile).

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

(05/04/2022)
Hiện nay, tỉnh đang triển khai cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Quyết định số 27-QĐ/TW ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng. Tăng cường kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu, phát triển, bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn thông tin bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được từ các chương trình, dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Tỉnh Hòa Bình bắt đầu triển khai quy trình cấp hộ chiếu vắc xin

(01/04/2022)
Bộ Y tế đã ban hành biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” nhằm giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc xác thực mũi tiêm khi di chuyển trong và ngoài nước, “Hộ chiếu vắc xin” được số hóa sẽ giúp các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có thể xác minh nhanh thông tin mũi tiêm của người dân, giảm thời gian chờ đợi xác thực qua nhiều bước theo hình thức thủ công.

Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

(29/03/2022)
Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được xác định là một trong 4 đột phá chiến lược Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để nhằm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/6/2022

(28/03/2022)
Nhằm cụ thể hóa từng bước công việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, góp phần mang lại những lợi ích cho người nộp thuế, Nhà nước và xã hội, ngày 24/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 381 - 390 of 1.034 kết quả.