ListNewByCategory

Đôn đốc thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19

(26/08/2022)
Theo báo cáo của BCĐ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh, tính đến 16h ngày 23/8/2022, toàn tỉnh đã tiến hành xác thực thông tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho 698.249 đối tượng. Công tác “làm sạch” dữ liệu được các cơ sở tiêm chủng triển khai theo đúng quy trình, quy định, huy động sự vào cuộc của toàn nhân lực, phấn đấu hoàn thành công tác “làm sạch” dữ liệu trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên còn 35.767 đối tượng có dữ liệu đã gửi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thành công nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư báo sai (sai họ tên, ngày sinh và các thông tin khác).

Báo Hòa Bình góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh

(25/08/2022)
Báo Hòa Bình được thành lập ngày 2/9/1962. Theo từng thời kỳ, báo đến với bạn đọc với các tên gọi: Báo Hòa Bình từ ngày 2/9/1962 đến tháng 4/1976; Báo Hà Sơn Bình từ tháng 4/1976 đến tháng 9/1991 và Báo Hòa Bình từ ngày 1/10/1991 đến nay. Là cơ quan của Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Hòa Bình, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Báo Hòa Bình luôn giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh và truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời, không ngừng phấn đấu trưởng thành cùng báo chí cả nước.

Thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022

(25/08/2022)
Ngày 11/8/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Hoà Bình năm 2022 đã có Quyết định số 154/QĐ-BTCCT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình năm 2022.

Thành phố Hòa Bình: Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính

(18/08/2022)
Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Hòa Bình tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục dứt điểm những mặt còn hạn chế trong CCHC. Bộ phận “một cửa” hiện đại các cấp tiếp tục đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn.

Ý nghĩa ngày chuyển đổi số quốc gia

(18/08/2022)
Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

Triển khai việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

(18/08/2022)
Ngày 16/8/2022, UBND đã ban hanh Quyết định số 144-KH/UBND nhằm tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến từng đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

(17/08/2022)
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý; hướng dẫn, khuyến khích nông dân thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đặc biệt thực hiện Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.

Hiển thị 271 - 280 of 1.034 kết quả.