ListNewByCategory

Toàn tỉnh tiếp nhận 18.983 hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã

(15/09/2022)
Theo báo cáo của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong tháng 8 năm 2022 của tỉnh Hòa Bình là 18.983 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ kỳ trước chuyển sang 12.159 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 311 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận qua mạng 6.513 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 6.566 hồ sơ; giải quyết trước hạn 5.902 hồ sơ; đúng hạn 663 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn 7.207 hồ sơ.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

(14/09/2022)
Ngày 12/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.

Sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

(09/09/2022)
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 260421/CVVIETTEC.,CORP ngày 18/8/2022 của Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam về việc hợp tác triển khai dịch vụ phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ và hạ tầng để cài đặt riêng phần mềm (bản Client) cho các địa phương đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7 và được hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Nghành Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022-2025”

(09/09/2022)
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành thông tin và truyền thông về vai trò của Khoa học và Công nghệ cũng như những đóng góp của ngành khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022-2025”.

Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

(08/09/2022)
Để không gian mạng trở nên an toàn và lành mạnh, góp phần chuyển đổi số quốc gia nhanh, bền vững; giám sát, bảo vệ các hệ thống thông tin của ngành và hệ thống thông tin quốc gia trước các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin trên không gian mạng, ngày 6/9/2022, Sở GD&ĐT đã có văn bản số 2384 về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022.

100% các xã, phường, thị trấn đã thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

(29/08/2022)
Hiện nay, cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỉnh Hòa Bình đã xác thực được 212.571 thông tin người tham gia trong Cơ sở dữ liệu bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn tỉnh có khoảng 121.000 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được phê duyệt, tài khoản này dùng để đăng nhập và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số và Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(26/08/2022)
Chiều ngày 25/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Hiển thị 261 - 270 of 1.034 kết quả.