ListNewByCategory

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

(20/03/2023)
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, đảm bảo hiệu quả, đạt chất lượng cao nhất, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện.

Hướng dẫn khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

(17/03/2023)
Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh giao, từ ngày 03/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ phận kỹ thuật của Bộ Công an và đơn vị cung cấp, phát triển phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Theo đó, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính có thể xác thực thông tin người dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và đảm bảo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

(17/03/2023)
Ngày 16/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(15/03/2023)
Từ ngày 01/7/2022, 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng đã sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: trung tâm thương mại; bán lẻ thuốc tân dược; bán lẻ hàng tiêu dùng, hoạt động kinh doanh ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, kinh doanh vàng bạc và các dịch vụ khác. Để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện vận hành Hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (sau đây viết tắt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) từ ngày 15/12/2022.

Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công

(14/03/2023)
Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, huyện Tân Lạc đã quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ và nắm vững 07 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; yêu cầu tích cực tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về 7 phương thức thay thế.

Thành phố Hòa Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

(13/03/2023)
Năm 2022, công tác cải cách hành chính của thành phố Hòa Bình đã được tổ chức thực hiện có nề nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc. Thành phố Hòa Bình là đơn vị dẫn đầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 (theo Quyết định số 3349/QĐ-UBND, ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh).

Kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đà Bắc

(10/03/2023)
Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2023 (Đề án 06/CP), UBND huyện Đà Bắc đã chỉ đạo UBND cấp xã, thị trấn triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai, quyết định thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc tại 17/17 xã, thị trấn; thành lập 122/122 tổ công tác cấp thôn, xóm trên toàn huyện.

Hiển thị 131 - 140 of 1.031 kết quả.