ListNewByCategory

Tăng cường công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội

(07/08/2023)
Ngay từ đầu năm 2023, công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được triển khai thường xuyên, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tháng 7, toàn tỉnh kết nạp được 117 đảng viên mới

(01/08/2023)
Tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đồng thời, giới thiệu các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen. Chuẩn bị giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Kết luận số 21-KL/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW; Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp 14) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(31/07/2023)
Ngày 24/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp thứ 14), Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026, trong đó nhấn mạnh kết quả: Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; hoạt động thảo luận, chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm; thông qua 36 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực địa giới hành chính

(27/07/2023)
Việc phân định địa giới hành chính giữa xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ và xã Yên Quang, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, để đảm bảo cho việc quản lý địa giới hành chính, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm và bàn giao hồ sơ địa giới hành chính cho xã để thuận tiện cho công tác quản lý (Cử tri xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực chế độ - chính sách

(27/07/2023)
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh có hướng dẫn thống nhất trong toàn tỉnh về việc hưởng chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (cụ thể đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước khi sáp nhập công tác ở địa bàn xã thuộc khu vực II, sau sáp nhập chuyển về công tác tại địa bàn xã khu vực III và ngược lại) (Cử tri xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc)

Hiển thị 231 - 240 of 6.153 kết quả.