ListNewByCategory

Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45- CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng”

(14/09/2023)
Ngày 7/9/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 169-KH/ĐUK về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45- CT/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng”.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 tại Tòa án nhân dân tỉnh

(14/09/2023)
Ngày 14/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã có buổi khảo sát việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân nhân năm 2014 tại Tòa án nhân dân tỉnh. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành chức năng; Hội Luật gia tỉnh; đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(13/09/2023)
Ngày 13/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc và việc thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

(12/09/2023)
Ngày 12/9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 170-KH/ĐUK về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tuyên truyền Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh

(12/09/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 07/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh, ngày 11/9/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Công văn số 1310-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(12/09/2023)
Ngày 12/9/2023, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh năm 2024

(07/09/2023)
Ngày 05/9, Hội Nông dân tỉnh đã có Thông báo số 03-TB/HNDT về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình thông báo 28 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2024, gồm có:

Hiển thị 201 - 210 of 6.153 kết quả.