ListNewByCategory

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh

(10/10/2023)
Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ, ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh, công tác dân vận chính quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận chính quyền được nâng cao. Trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận được được gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Thành phố Hòa Bình trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(09/10/2023)
Ngày 9/10, tại Nhà văn hóa tổ 2 phường Kỳ Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Hòa Bình trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành tỉnh cùng 260 cử tri đại diện cho Nhân dân 19 xã, phường của TP Hòa Bình.

Hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

(06/10/2023)
Ngày 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự, có đồng chí Nguyễn thị Cẩm Phương, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Xây dựng phụ nữ phát triển toàn diện, chú trọng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao

(03/10/2023)
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các tiêu chí “Xây dựng người phụ nữ Hòa Bình thời đại mới” nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, doanh nhân; chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ; tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động trong hội viên phụ nữ không ngừng học tập, sáng tạo đi đôi với việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đạo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, cao tuổi.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Cao Phong

(03/10/2023)
Chiều 2/10, tại xã Hợp Phong (huyện Cao Phong), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 100 cử tri huyện Cao Phong trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Cao Phong.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Mai Châu

(02/10/2023)
Sáng 2/10, tại xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 180 cử tri huyện Mai Châu trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh

(02/10/2023)
Trong 5 năm qua, nhờ thực hiện tốt Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nắm bắt được những vấn đề xã hội, những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quan tâm. Từ đó tham gia ý kiến, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện; những vấn đề, nội dung cụ thể mà các tổ chức đoàn thể tham gia góp ý đã được cấp ủy, chính quyền ở cơ quan, đơn vị quan tâm tiếp thu kịp thời, đa số ý kiến đã có kết quả rõ nét, hiệu quả hoạt động của cấp ủy và chính quyền được nâng lên. Góp phần củng cố niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng hoạt động góp ý về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực Giao thông – Vận tải

(29/09/2023)
1. Hiện nay, đối với các dự án công trình giao thông của Chương trình xây dựng nông thôn mới thiết kế chưa đồng bộ, không có lối thoát nước mặt dẫn đến ngập úng tại các khu dân cư (xóm Mít). Đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm rà soát và sớm khắc phục tình trạng trên (Cử tri xã Tý Lý, huyện Đà Bắc)

Hiển thị 161 - 170 of 6.134 kết quả.