Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định Về việc ban hành quy trình điện tử chuyển hồ sơ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Công văn V/v dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/7/2019 - 21/7/2019

Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện dự án xây dựng Nhà ở xã hội cho công nhân thuê và thuê mua tại tổ 12, phường Hữu Nghị, Thành phố Hòa Bình

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Diệp Trân II Hòa Bình thuê đất thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mỏ Ấm

Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Nhà máy sản xuất than sinh học Trương Gia tại đội 8, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

HƯỚNG DẪN Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020