Listen
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình
Liên kết Website
Văn bản mới

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Quyết định Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sáng Tạo Việt Hòa Bình thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, cấu kiện bê tông Sáng Tạo Việt tại thôn Song Huỳnh, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Hè thu – vụ Mùa năm 2019, Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2019-2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Hoà Bình

Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2020

Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu và tổ chức sản xuất Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình”