Liên kết Website
Văn bản mới

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Hòa Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình.

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hòa Bình

Công văn xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình.

Quyết định Về việc thành lập Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách địa bàn các huyện, thành phố năm 2020

Quyết định Thành lập các tiểu ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Công văn đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra