Liên kết Website
Văn bản mới

Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Triển khai công tác quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây các công trình giao thông

Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Tổ chức hội Hoa xuân tết Đinh Dậu năm 2017

Phê duyệt Kết quả Điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều, giai đoạn 2016-2020

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy

Quyết định về việc cho công ty Cổ phần EVERPIA thuê đất thực hiện dự án đầu tư Xây dựng chi nhánh kết hợp nhà trưng bầy sản phẩm tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ban hành theo QĐ số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình