Liên kết Website
Văn bản mới

Công văn vv công khai doanh nghiệp nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng

Công văn V/v thông báo danh sách Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Nhà máy Nhôm Việt Nhật thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Nhôm Việt Nhật tại Khu công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên Lạc Việt HTP thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sơn và vật liệu xây dựng Đông Á tại Khu công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Đức Hạnh HB thuê đất tại Khu công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020”

CHỈ THỊ Về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình