Tin tức chung

Tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

(30/05/2022 01:41)

(HBĐT) - Là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm đa số, cùng với ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng dân tộc và quan tâm chăm lo đời sống người dân, những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã được các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Chăm lo phát triển giáo dục vùng dân tộc

(13/05/2022 07:41)

(HBĐT) - Là tỉnh đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) chiếm đa số, do vậy, cùng với huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân thì việc quan tâm, chăm lo công tác giáo dục vùng dân tộc được tỉnh đặc biệt coi trọng để phát triển KT-XH.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước vùng đồng bào dân tộc

(13/05/2022 07:41)

(HBĐT) - Những năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được tỉnh quan tâm thực hiện. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được nâng lên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) người DTTS được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

(13/05/2022 07:41)

(HBĐT) - Là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm đa số, cùng với ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng dân tộc và quan tâm chăm lo đời sống người dân, những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã được các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Ưu tiên nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(09/05/2022 02:28)

(HBĐT) - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) của tỉnh trải dài và bao phủ khắp các huyện, thành phố với 145/151 xã, phường, thị trấn. Do điều kiện về địa hình, phân bố dân cư, lịch sử từ xa xưa, đồng bào chủ yếu sinh sống ở vùng núi, vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Đây là những khu vực có diện tích tự nhiên rất rộng nhưng thường bị chia cắt bởi núi đá, sông, suối; cơ sở hạ tầng KT-XH còn thiếu và yếu. Vì vậy, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Kết nối đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thuận xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển bền vững

(09/05/2022 02:28)

(HBĐT) - Cách đây 76 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58, ngày 3/5/1946 về tổ chức Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số (DTTS). Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TTg lấy ngày 3/5 hằng năm là "Ngày truyền thống của cơ quan quản lý Nhà nước (QLNN) về lĩnh vực công tác dân tộc (CTDT)”. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với ngành QLNN về lĩnh vực CTDT, là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm CTDT từ T.Ư đến địa phương.

Kết nối đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thuận xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển bền vững

(09/05/2022 02:28)

(HBĐT) - Cách đây 76 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58, ngày 3/5/1946 về tổ chức Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số (DTTS). Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TTg lấy ngày 3/5 hằng năm là "Ngày truyền thống của cơ quan quản lý Nhà nước (QLNN) về lĩnh vực công tác dân tộc (CTDT)”. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với ngành QLNN về lĩnh vực CTDT, là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm CTDT từ T.Ư đến địa phương.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước vùng đồng bào dân tộc

(08/04/2022 08:50)

(HBĐT) - Những năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được tỉnh quan tâm thực hiện. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được nâng lên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) người DTTS được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tình cảm của Tổng Bí thư với cán bộ và Nhân dân trong tỉnh

(08/04/2022 08:50)

(HBĐT) - Cán bộ và Nhân dân trong tỉnh dành tình cảm tốt đẹp, trân trọng, tin tưởng đối người lãnh đạo cao nhất của đất nước. Những lần đến thăm và làm việc với cán bộ, Nhân dân trong tỉnh, là người giản dị, gần gũi, trách nhiệm và tình cảm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều thời gian thăm nhà dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, vừa động viên những điều thiết thực, văn hóa, sản xuất vừa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ để đồng bào vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nâng cao nhận thức về công tác dân tộc

(21/03/2022 01:44)

(HBĐT) - Xác định công tác dân tộc (CTDT), thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do vậy, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về CTDT thông qua triển khai các chính sách, chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và địa bàn thôn xóm, xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

(21/03/2022 01:44)

(HBĐT) - Chiều 14/1, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh với Ban Dân tộc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc

(18/02/2022 02:09)

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 22/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố và nâng cao, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc được phát huy góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(18/02/2022 02:09)

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó người có uy tín trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã phát huy tốt vai trò hạt nhân, nêu gương sáng không quản ngại khó khăn, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con phòng, chống dịch bệnh, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế- xã hội hai xã Hang Kia, Pà Cò

(11/02/2022 04:16)

Sau 10 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 14/01/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh hai xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu.

Triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách, đề án về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

(11/02/2022 04:16)

Năm 2021 là năm chuyển giao giai đoạn, là năm đầu tiên triển khai các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc trong thời kỳ mới theo tinh thần Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Các chương trình, chính sách, đề án về công tác dân tộc khác cũng được triển khai đồng bộ, bám sát các mục tiêu về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Do đó tình hình vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

(21/01/2022 07:29)

(HBĐT) - Chiều 14/1, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh với Ban Dân tộc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững

(21/01/2022 07:29)

(HBĐT) - Tỉnh hiện có 145/151 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) theo trình độ phát triển trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, gồm 59 xã khu vực III (thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK); 12 xã khu vực II, 74 xã khu vực I và 86 thôn, xóm thuộc diện ĐBKK ở các xã khu vực II, khu vực I. Đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao, địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đây là vùng "lõi nghèo” của cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tặng quà cho hộ nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kim Bôi

(14/01/2022 08:08)

(HBĐT) - Ngày 14/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kim Bôi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, ĐQBH khóa XV tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh, Sở LĐ-TBXH và Tổng công ty Vận tải dầu khí, UBND huyện Kim Bôi.

Dấu ấn dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(06/01/2022 04:00)

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) sinh sống. Do đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, LLVT trong tỉnh đã tập trung làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đến nay, bộ mặt nông thôn vùng ĐBDTTS đã có nhiều đổi khác, là dấu ấn đậm nét từ công tác "Dân vận khéo” với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số

(06/01/2022 04:00)

(HBĐT) - Hòa Bình là 1 trong 10 tỉnh trên phạm vi toàn quốc có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) cao, với 74,43% dân số, gồm các dân tộc Mường, Thái, Tày, Dao, Mông và một số dân tộc thiểu số khác. Vùng ĐBDTTS của tỉnh trải dài và bao phủ khắp các huyện, thành phố với 145/151 xã, phường, thị trấn. Xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới (NQ 22).