DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
161 2955/QĐ-UBND 19/12/2023 Quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
162 39/QĐ-UBND 18/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình
163 2945/QĐ-UBND 18/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình năm 2024
164 220/QĐ-SXD 15/12/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
165 38/QĐ-UBND 15/12/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
166 2930/QĐ-UBND 14/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
167 2923/QĐ-UBND 13/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
168 2910/QĐ-UBND 12/12/2023 Quyết định công bố danh mục vị trí các điểm dừng đón, trả khách phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
169 2900/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Thuỷ để thực hiện dự án Đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Trung Hoa, xã Phú Lai, huyện Yên Thuỷ
170 321/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
171 308/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
172 316/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội tỉnh Hòa Bình năm 2024
173 320/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024
174 309/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
175 310/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
176 311/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII
177 344/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Tuyến đường xóm Nà Bó - xóm Cải, xã Tân Thành, huyện Mai Châu (trước là tuyến đường liên xã Nà Bó, xã Tân Mai - xóm Cải, xã Tân Dân, huyện Mai Châu).
178 352/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
179 315/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024
180 350/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án đường giao thông liên xã từ xóm Đằng Long, xã Hùng Sơn huyện Kim Bôi đi xóm Vai Đào, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn