DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026