DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất Minh Bảy thuê đất (đợt 2) thực hiện dự án Nhà máy gạch tuynel Lương Sơn tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn