ListNewByCategory

Kim Bôi: Nâng cao chất lượng rừng sản xuất

(24/08/2022)
Huyện Kim Bôi có diện tích tự nhiên là 55.117 ha, trong đó đất lâm nghiệp là 39.186 ha, chiếm 71,1% diện tích đất tự nhiên. Thời gian qua, sản xuất lâm nghiệp của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, hằng năm trồng rừng đạt từ 800-1.000 ha.

Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030

(24/08/2022)
Ngày 22/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa năm 2022

(16/08/2022)
Tính đến nay diện tích lúa mùa trà sớm đứng cái - ôm đòng; trà chính vụ cuối đẻ nhánh - đứng cái; trà muộn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Theo kết quả điều tra phát hiện trên đồng ruộng sâu non lứa 5 đang phổ biến tuổi 1-3 gây hại mạnh trên diện tích trà muộn (Tân Lạc, Cao Phong, Mai Châu, Đà Bắc) và tiếp tục gây hại từ nay đến 20/8, trưởng thành lứa 5 vũ hóa rộ và đẻ trứng từ 25/8 - 10/9, sâu non lứa 6 gây hại từ 02/9; giữa các trà lúa, các khu đồng có sự gối các lứa sâu.

Thúc đẩy sản xuất trồng trọt xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu

(15/08/2022)
Phát triển nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đồng thời duy trì ổn định tăng trưởng của ngành Nông nghiệp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển bền vững, hiện đại. Phát triển nông nghiệp xanh yêu cầu sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn phục vụ sản xuất, trên cơ sở đảm bảo gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường.

Chủ động phòng, chống sâu bệnh trên cây trồng vụ hè thu

(29/07/2022)
Theo kế hoạch, vụ Mùa, vụ Hè Thu năm nay, toàn tỉnh gieo trồng gần 48 nghìn ha cây hàng năm. Tính tới thời điểm cuối tháng 7, toàn tỉnh đã cơ bản cấy xong diện tích lúa mùa theo kế hoạch. Hiện các địa phương đang tích cực làm đất và gieo trồng cây trồng cạn theo kế hoạch; nhãn đang bắt đầu thu hoạch; cây ăn quả có múi giai đoạn phát triển quả-mọng quả; mía giai đoạn vươn lóng mạnh.

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc

(27/07/2022)
Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2022

(22/07/2022)
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay các địa phương trong tỉnh mới đạt khoảng trên 70% kế hoạch được giao tại Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 271 - 280 of 340 kết quả.