DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
101 112/QĐ-UBND 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
102 103/QĐ-UBND 18/01/2024 Quyết định khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đối với khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.
103 100/QĐ-UBND 17/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Hoà Bình
104 99/QĐ-UBND 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026
105 96/QĐ-UBND 16/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
106 92/QĐ-UBND 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hòa Bình
107 02/QĐ-UBND 15/01/2024 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
108 07/GP-UBND-KTN 15/01/2024 Giấy phép môi trường cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư “Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Bờ trái sông
109 81/QĐ-UBND 15/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
110 83/QĐ-UBND 15/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành
111 01/KH-UBND 13/01/2024 Kế hoạch Tổ chức Lễ Hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, năm 2024
112 05/QĐ-SXD 12/01/2024 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (so với năm gốc 2020)
113 60/QĐ-UBND 12/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
114 04/TB-ĐG 11/01/2024 Đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)
115 55/QĐ-UBND 10/01/2024 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group thuê đất (Đợt 2) để thực hiện dự án Khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
116 56/QĐ-UBND 10/01/2024 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
117 01/TB-ĐG 09/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
118 02/TB-ĐG 09/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
119 47/QĐ-UBND 09/01/2024 Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
120 41/QĐ-UBND 08/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình