DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
61 375/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
62 381/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
63 356/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, tỉnh Hoà Bình
64 366/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng PHương Bắc tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà bình
65 467/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất Minh Bảy thuê đất (đợt 2) thực hiện dự án Nhà máy gạch tuynel Lương Sơn tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn
66 110/TB-STNMT 15/03/2024 Về việc lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đá làm VLXD thông thường tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
67 17/GP-UBND-KTN 14/03/2024 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản STC GOLDEN LAND được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Khu nhà ở tại tổ 14, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình” tại tổ 14, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
68 28/QĐ-SXD 13/03/2024 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 2 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (so với năm gốc 2020)
69 04/QĐ-UBND 11/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã; tiêu chuẩn cụ thể, ngành đào tạo của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
70 05/QĐ-UBND 11/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
71 333/QĐ-UBND 06/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023
72 611/TB-SGTVT 05/03/2024 Về việc tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe ô tô
73 03/QĐ-UBND 05/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
74 25/2024/TB-ĐGLV 04/03/2024 Đấu giá quyền sử dụng đất
75 293/QĐ-UBND 28/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
76 294/QĐ-UBND 28/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
77 291/QĐ-UBND 28/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
78 297/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình thực hiện dự án Khu tái định cư để di dân vùng sạt lở đất tại xã Trung Minh (nay là phường Trung Minh), thành phố Hoà Bình
79 288/QĐ-UBND 27/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
80 279/QĐ-UBND 26/02/2024 Quyết định cho phép Công ty Cổ phần du lịch thung lũng Nữ Hoàng chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 2) để thực hiện dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn