DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
621 09/QĐ-UBND 31/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
622 634/QĐ-UBND 31/03/2023 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long Hòa Bình thuê đất (Đợt 3) để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn
623 614/QĐ-UBND 31/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
624 745/SNN-PTNT 30/03/2023 Về việc thông báo danh sách sản phẩm của các chủ thể có Giấy chứng nhận đạt sản phẩm OCOP hết thời hạn (36 tháng) theo quy định tại Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của TTCP
625 590/QĐUB-NVK 29/03/2023 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hòa Bình từ năm học 2023 - 2024
626 556/QĐ-UBND 28/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
627 809/SXD-QLN&TTBĐS 28/03/2023 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quý I/2023)
628 540/QĐ-UBND 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
629 08/QĐUB-KTN 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH: Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
630 509/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đầu tư xây dựng công trình Tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn Chí Hòa tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn
631 499/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bôi đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (đoạn từ đường vào Trung tâm y tế huyện đến đường vào chi Trường Mầm non Hạ Bì)
632 1022/CVT-PTHT 21/03/2023 Đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền về các kênh chính thức chuẩn hoá TTTB của DNVT di động
633 14/QĐ-UBND 20/03/2023 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình
634 20/TB-STC 20/03/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
635 461/QĐ-UBND 20/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc đề nghị công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình
636 13/QĐ-UBND 17/03/2023 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng chợ Hàng Trạm tại Khu phố Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
637 195/TB-CAT-PV01 16/03/2023 Công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh Hòa Bình
638 12/QĐ-UBND 10/03/2023 Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất in giấy và tráng phủ keo trên giấy trong cụm công nghiệp Tiên Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
639 348/QĐ-UBND 06/03/2023 Quyết định điều chỉnh hình thức cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển HTV Quốc tế thuê đất (đợt 1) trả tiền hàng năm để thực hiện dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo thọ Quốc tế Hoà Bình tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình (điều chỉnh Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 và Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
640 36/TB-SYT 06/03/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 27/02/2023 đến hết ngày 05/3/2023)