DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Quyết định giao đất cho Công ty TNHH Phát triển dự án KDC số 3, số 4 để thực hiện Khu dân cư số 4.2 thuộc dự án Khu dân cư số 3, số 4, phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình