DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
121 16/QĐ-UBND 04/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
122 01/QĐ-UBND 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
123 01/KH-UBND 03/01/2024 Tổ chức Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, năm 2024
124 01/2024/TB ĐGLV 03/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
125 3069/QĐ-UBND 29/12/2023 Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
126 3070/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
127 63/GP-UBND 29/12/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Japfa Comfeed Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hòa Bình” tại xóm Đễnh, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình.
128 62/GP-UBND-KTN 29/12/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Khu nhà ở tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình”.
129 3065/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã “Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2023
130 3059/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
131 3064/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã “Đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2023
132 64/GP-UBND 29/12/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Sư đoàn bộ binh cơ giới 308/Quân đoàn 1, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Doanh trại Trung đoàn bộ binh 36/Sư đoàn bộ binh cơ giới 308/Quân đoàn 1 (Giai đoạn 1)” tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn.
133 3999/TB-SGTVT 28/12/2023 Danh sách các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng
134 4812/SXD-QLN&TTBĐS 28/12/2023 Về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu dân cư Núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)
135 48/QĐ-UBND 28/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Văn bản QPPL)
136 349/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6, huyện Tân Lạc
137 3055/UBND-NVK 28/12/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Dân tộc, thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
138 351/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án cứng hóa đường liên xã từ xóm Suối Bến, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đi xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi
139 355/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hoà Bình khoá XVII
140 168//TB-ĐGSĐ 27/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất