DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
401 2911/CV-QLNS 22/08/2023 Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước
402 1898/QĐ-UBND 21/08/2023 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý các khu công nghiệp, thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình năm 2023
403 33/GP-UBND-KTN 18/08/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hòa Bình
404 1896/QĐ-UBND 18/08/2023 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Hòa Bình năm 2023
405 1895/QĐ-UBND 18/08/2023 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Hòa Bình
406 1893/QĐ-UBND 18/08/2023 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình
407 2389/SYT-KHTC 16/08/2023 Đề nghị đăng tải KQLCNT mua sắm thiết bị y tế trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh
408 1863/QĐ-UBND 14/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
409 134/QĐ-SXD 14/08/2023 Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
410 1853/QĐ-UBND 14/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
411 1847/QĐ-UBND 14/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
412 30/GP-UBND-KTN 10/08/2023 Giấy phép môii trường cấp cho Công ty TNHH TPP Phú Thành, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất bao bì carton” tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
413 1830/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Hoà Bình về thu hồi đất và cho Công ty TNHH Một thành viên Tùng Lâm Hòa Bình thuê đất để thực hiện dự án trồng chè kết hợp với sản xuất công nông nghiệp và phát triển sinh thái tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn
414 1827/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Thuỷ để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở Khu B (giai đoạn 1), thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
415 1811/QĐ-UBND 09/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp, lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng và lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
416 1796/QĐ-UBND 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
417 1792/QĐ-UBND 04/08/2023 Ban hành hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
418 46/QĐ-UBND 03/08/2023 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn và xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
419 1770/QĐ-UBND 03/08/2023 Quyết định Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
420 1765/QĐ-UBND 03/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình