DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Maska Global, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất hạt phụ gia nhựa” tại Lô CN-12A, cụm công nghiệp Tiên Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình.