DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
341 43/TB-ĐG 21/09/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất
342 2140/QĐ-UBND 19/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng theo Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
343 25/QĐ-UBND 18/09/2023 Về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình
344 2115/QĐ-UBND 18/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình
345 40/GP-UBND-KTN 15/09/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Thương Mại Dạ Hợp, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Cụm công nghiệp Tiên Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Modul 1+ 2”
346 50/QĐ-UBND 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ dự án Khu nhà ở phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình
347 24/QĐ-UBND 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
348 143/QĐ-SXD 12/09/2023 QUYẾT ĐỊNH công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
349 3577/STNMT-QLDĐ 11/09/2023 thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng, điều kiện bán nhà ở dự án Khu nhà ở Đồng Băng, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy (đợt 1)
350 2047/QĐ-UBND 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
351 3101/SXD-KT&VLXD 08/09/2023 Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
352 2038/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
353 2033/QĐ-UBND 07/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
354 2020/QĐ-UBND 05/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
355 ệu 37/GP-UBND-KTN 31/08/2023 Giấy phép Môi trường cấp cho Công ty TNHH Quốc Đại, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất chế biến đũa - bột giấy đế xuất khẩu” tại xóm Đồng Bảng, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu
356 36/GP-UBND-KTN 31/08/2023 Giấy phép Môi trường cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thành Hưng Hoà Bình được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường”, tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
357 35/GP-UBND-KTN 31/08/2023 Giấy phép Môi trường cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hòa Bình, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư dự án “Đầu tư 03 Trung tâm y tế huyện, tỉnh Hòa Bình”
358 2010/QĐ-UBND 31/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị thay thế trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
359 290/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
360 289/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.