DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất” tại xóm Chỉ Bái, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi.