DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
321 56/QĐ-UBND 06/10/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Khu nhà ở phường Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình
322 2295/UBND-KTTH 06/10/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
323 2284/QĐ-UBND 05/10/2023 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,Thương mại và Du lịch tỉnh với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
324 2280/QĐ-UBND 05/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức lệ phí theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 và điều chỉnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
325 55/QĐ-UBND 04/10/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ dự án Khu nhà ở tại Đồng Vôi, Lạc Sơn
326 153/QĐ-SXD 04/10/2023 Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
327 26/QĐ-UBND 02/10/2023 Quyết định ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà, các hạng mục phụ trợ và vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
328 54/QĐ-UBND 02/10/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ dự án Khu nhà ở Khu A, tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
329 45/GP-UBND-KTN 02/10/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Vincom Retail, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Trung tâm thương mại và nhà phố thương mại Shophouse Hòa Bình” phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình
330 3430/SXD-QLN&TTBĐS 29/09/2023 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quý III/2023)
331 2234/QĐ-UBND 29/09/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Thuỷ để thực hiện dự án Đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Yên Mu, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy
332 647/TTXTĐT-TVHTDN 26/09/2023 Về việc đề nghị phối hợp đăng tải thông báo Chương trình hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình
333 2213/QĐ-UBND 25/09/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn và xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
334 2204/QĐ-UBND 25/09/2023 Quyết định điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình, về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở bên bờ Sông Bùi (giai đoạn 2) tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn
335 2205/QĐ-UBND 25/09/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Công ty Cổ phần đầu tư Đại Nam TL để thực hiện dự án Đường Thống Nhất, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy)
336 2189/QĐ-UBND 22/09/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi mức phí, lệ phí theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 đối với thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên môn liên quan về xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình
337 2186/QĐ-UBND 22/09/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại các xã Suối Hoa và Vân Sơn, huyện Tân Lạc
338 41/GP-UBND-KTN 21/09/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dương Bình, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy xử lý và chiết xuất nhiên liệu từ phế liệu có nguồn gốc Polyme tại thôn Sấu Hạ, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn
339 2161/QĐ-UBND 21/09/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức lệ phí theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
340 2157/QĐ-UBND 21/09/2023 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để bán thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023