DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
241 62/TB-ĐG 29/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)
242 63/TB-ĐG 29/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
243 2764/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên du lịch và nghỉ dưỡng Mai Châu HIDDEN CHARM thuê đất thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - Văn hóa Mai Châu tại xã Nà Phòn, huyện Mai Châu
244 53/TB-ĐG 28/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 5)
245 2756/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu nhà ở tại xã Hòa Sơn (Tân Hòa Garden), huyện Lương Sơn
246 2724/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Chi cục Hải quan Hòa Bình tại khu công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
247 35/QĐ-UBND 23/11/2023 Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện đường xã và đường chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
248 36/QĐ-UBND 23/11/2023 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
249 196/QĐ-SXD 23/11/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
250 2710/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Trung Hoa, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy
251 2711/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Trung Hoa, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy
252 34/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
253 2698/QĐ-UBND 21/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình
254 33/QĐ-UBND 20/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
255 58/GP-UBND-KTN 20/11/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc Mai Hạnh, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Khu du lịch sinh thái Thiên Đường” tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình.
256 54/GP-UBND 20/11/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần nhựa Tiến Đức, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì, bao bì tự hủy Tiến Đức” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
257 57/GP-UBND-KTN 20/11/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng, vui chơi giải trí và khai thác, sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai” tại xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi.
258 2671/UBND-NVK 20/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
259 55/GP-UBND-KTN 20/11/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất” tại xóm Chỉ Bái, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi.
260 2672/QĐ-UBND 20/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình