DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
201 332/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)
202 321/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
203 326/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
204 345/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Đường liên xã từ xóm Thung, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc đi xóm Dài, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong (trước kia là Đường liên xã từ xóm Thung, xã Trung Hòa, huyện Tân Lạc đi xóm Chiềng, xã Thung Nai, huyện Cao Phong).
205 331/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu công nghiệp Yên Quang, huyện Kỳ Sơn (nay là Thành phố Hòa Bình)
206 320/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024
207 333/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B
208 347/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Đường 433 đi xóm Đầm Phế (Trung tâm xã Mường Tuổng cũ), xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc
209 322/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định phân bổ hoạch toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
210 342/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án Đường Thống Nhất xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
211 350/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án đường giao thông liên xã từ xóm Đằng Long, xã Hùng Sơn huyện Kim Bôi đi xóm Vai Đào, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn
212 343/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Làng Mường Hoà Bình tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
213 328/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh
214 334/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương dự án: Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
215 336/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án Đường Quang Tiến - Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (giai đoạn 1)
216 327/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
217 316/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội tỉnh Hòa Bình năm 2024
218 344/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Tuyến đường xóm Nà Bó - xóm Cải, xã Tân Thành, huyện Mai Châu (trước là tuyến đường liên xã Nà Bó, xã Tân Mai - xóm Cải, xã Tân Dân, huyện Mai Châu).
219 324/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số quy định áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025
220 312/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 116/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Hoà Bình quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hoà bình