DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 110/TB-STNMT 15/03/2024 Về việc lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đá làm VLXD thông thường tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
2 3577/STNMT-QLDĐ 11/09/2023 thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng, điều kiện bán nhà ở dự án Khu nhà ở Đồng Băng, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy (đợt 1)
3 61/QĐ-UBND 20/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
4 2513/STNMT-THHC 17/08/2021 V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5 159/TB-STNMT 26/04/2021 Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Lai Trì, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn của Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Thành
6 644/STNMT-THHC 19/03/2021 V/v đăng tải dự thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7 172/STNMT-THHC 25/01/2021 V/v đăng tải dự thảo Quyết định điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8 85/STNMT-CCDATDAI 13/01/2021 V/v lập danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
9 2917/STNMT-PDDBDVT 11/12/2020 Công văn V/v quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
10 312/TB-STNMT 19/07/2019 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình
11 63/TB-STNMT 15/02/2019 THÔNG BÁO Công bố công khai khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12 63/TB-STNMT 15/02/2019 THÔNG BÁO Công bố công khai khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13 622/STNMT-KTTV&BĐKH 02/04/2018 Công văn đề nghị đăng tải nội dung phóng sự tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Nước thế giưới và Khí tượng thế giưới 2018" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
14 02/TB-STNMT 02/01/2018 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Đá vôi làm VLXDTT tại xóm Rụt, xã Tân Vinh huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
15 672/TB-STNMT 29/12/2017 Thông báo khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Tân Vinh, huyên Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
16 70//CV-TMSTT 20/12/2017 Công văn Đăng tải thông tin mua sắm tập trung tài sản năm 2017(lần3) trên cổng thông tin điện tử
17 297/TB-STNMT 26/12/2015 Thông báo Về việc lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ quặng Antimon tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
18 316/TB-STNMT 27/11/2015 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Đá vôi làm VLXDTT tại núi Mỏ Cầm xã Thu Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình
19 218/TB-STNMT 30/07/2015 Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Đá vôi làm VLXDTT tại xóm Cộng, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
20 178/TB-STNMT 02/07/2015 Thông báo v/v lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Đá vôi làm VLXDTT tại núi Pù Pheo, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình