DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 01/KH-UBND 13/01/2024 Kế hoạch Tổ chức Lễ Hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, năm 2024
2 21/TB-ĐG 05/05/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
3 240/HD-20 28/04/2023 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
4 52/HD-SXD 28/04/2023 Hướng dẫn thực hiện việc tài trợ kinh phí, trình tự tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5 2196/CTHBI-QLN 26/04/2023 Về việc công khai thông tin Người nộp thuế nợ thuế Quý I/2023
6 70/TB-SYT 24/04/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 23/4/2023)
7 1106/SXD-KT&VLXD 24/04/2023 Về việc thông báo gỡ công bố giá cát xây dựng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Thành đề nghị công bố
8 1026/SXD-KT&VLXD 14/04/2023 Về việc công bố giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
9 809/SXD-QLN&TTBĐS 28/03/2023 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quý I/2023)
10 1022/CVT-PTHT 21/03/2023 Đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền về các kênh chính thức chuẩn hoá TTTB của DNVT di động
11 540/TB1-SGD&ĐT 02/03/2023 Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
12 24/QĐ-SXD 02/02/2023 QUYẾT ĐỊNH vv Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13 197/SXD-KT&VLXD 19/01/2023 Về việc công bố giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
14 197 /SXD-KT&VLXD 19/01/2023 Về việc công bố giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
15 04/ TB-ĐG 17/01/2023 Đấu giá Quyền sử dụng đất (lần 3)
16 5/QĐ-UBND 16/01/2023 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư số 1 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình
17 59/BC-BATGT 22/03/2019 Báo cáo Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
18 57/VP-BATGT 21/03/2019 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019
19 141/BATGT-VP 19/07/2018 Công văn Trả lời bạn đọc phản ánh hiện tượng xe quá khổ, quá tải chở vật leeij gây mất an toàn giao thông
20 120/KH-BANGT 20/07/2015 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 02/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 12/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh