DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 09/QĐ-UBND 14/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2 110/TB-STNMT 15/03/2024 Về việc lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đá làm VLXD thông thường tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
3 103/QĐ-UBND 18/01/2024 Quyết định khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đối với khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.
4 62/GP-UBND-KTN 29/12/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Khu nhà ở tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình”.
5 63/GP-UBND 29/12/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Japfa Comfeed Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hòa Bình” tại xóm Đễnh, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình.
6 38/QĐ-UBND 15/12/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7 2776/QĐ-UBND 30/11/2023 Quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung, điều chỉnh nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp).
8 281/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024.
9 30/GP-UBND-KTN 10/08/2023 Giấy phép môii trường cấp cho Công ty TNHH TPP Phú Thành, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất bao bì carton” tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
10 1792/QĐ-UBND 04/08/2023 Ban hành hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
11 1737/QĐ-UBND 01/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12 1478/QĐ-UBND 04/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13 1066/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
14 893/QĐ-UBND 04/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15 878/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
16 878/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
17 423/TB-PTQĐ 22/11/2022 Thông báo Về việc xác định phần mộ chưa có người nhận nằm trên diện tích đất GPMB Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Đợt 2). Địa điểm: Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
18 2744/QĐ-UBND 17/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
19 32/QĐ-UBND 15/09/2022 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20 1752/QĐ-UBND 17/08/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung vào Quy hoạch nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp)