DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 17/GP-UBND-KTN 14/03/2024 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản STC GOLDEN LAND được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Khu nhà ở tại tổ 14, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình” tại tổ 14, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
2 146/BCĐ-KTN 19/10/2023 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Chương trình Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023
3 1193/SNV-TĐKT 28/04/2022 Về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động
4 3388/CAT-ANCTNB 13/12/2021 Tham gia ý kiến Dự thảo Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
5 4860/SXD-QLN&TTBĐS 10/12/2021 Về việc Cho phép huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng nhà ở dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc
6 2794/\/SNN-CNTY 26/10/2021 V/v lấy ý kiến vào Tờ trình và dự thảo 4 Nghị quyết "Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ, di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"
7 2649/SGD&DT-SDG&ĐT 06/10/2021 Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 23-2020-QĐ-UBND
8 61/QĐ-UBND 20/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
9 2513/STNMT-THHC 17/08/2021 V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10 1317/STP-VP 16/08/2021 V/v góp ý kiến vào dự thảo Quyết ban hành Quy định điều kiện, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
11 1085/UBND-NC 11/08/2017 Văn bản về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
12 1100/SNV-TĐKT 30/05/2017 Văn bản giới thiệu tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
13 47/KH-UBND 19/04/2017 Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới nhân tố mới năm 2017
14 5902/VPUBND-TCTM 31/12/2015 Về việc thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ
15 356/UBND-VX 02/04/2015 Về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015
16 307/UBND-TCTM 24/03/2015 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015
17 1083/VPUBND-NC 17/03/2015 Về việc công bố danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đấu giá viên
18 1101/BKHĐT-TH 02/03/2015 Về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình dự án đầu tư công
19 532/CV/ĐU 12/01/2015 Về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
20 1477/UBND-NNTN 05/12/2013 Về việc triển khai tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường