DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 1389/SXD-KT&VLXD 09/05/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
2 1991/TB-CTHBI-QLN 25/04/2024 Về việc công khai Người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024
3 Số: 70/TB-SVHTTDL 17/04/2024 Về việc đặt tên đường, công trình công cộng, đổi tên đường và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
4 1091/SXD-KT&VLXD 10/04/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
5 110/TB-STNMT 15/03/2024 Về việc lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đá làm VLXD thông thường tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
6 611/TB-SGTVT 05/03/2024 Về việc tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe ô tô
7 25/2024/TB-ĐGLV 04/03/2024 Đấu giá quyền sử dụng đất
8 428/SYT-KHTC 21/02/2024 Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm TTBYT của BVĐk tỉnh
9 94/2024/TB-ĐGTP 19/02/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng 3178,4 m2 đất ở xóm Dệ, xã Bắc Phong (Khu nhà ở xóm Dệ), huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình (Lần 3)
10 401/SXD-KT&VLXD 06/02/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
11 450/CTHBI-QLN 25/01/2024 Về việc Công khai Người nộp thuế nợ thuế đến 31/12/2023
12 04/TB-ĐG 11/01/2024 Đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)
13 01/TB-ĐG 09/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
14 02/TB-ĐG 09/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
15 71/SXD-QLN&TTBĐS 08/01/2024 Về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai Khu dân cư khu phố 10 (nay là Khu phố Yên Phong) thị trấn Hàng Trạm huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
16 36/SYT-TCHC 05/01/2024 Đề nghị đăng tải KQLCNT mua sắm máy tính tập trung năm 2023 trên cổng thông tin điện tử tỉnh
17 01/2024/TB ĐGLV 03/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
18 3999/TB-SGTVT 28/12/2023 Danh sách các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng
19 168//TB-ĐGSĐ 27/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất
20 4792/SXD-QLN&TTBĐS 27/12/2023 Về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)