STT Tiêu đề thủ tục
Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Thủ tục Cho phép họp báo (trong nước)
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với d oanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Thủ tục Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Thủ tục Phát hành thông cáo báo chí
Thủ tục Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài)
Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Thủ tục Cấp lại văn bản Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được