Tiêu đề dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lĩnh vực văn bản Chỉ đạo điều hành
Loại văn bản Quyết định
Ngày hết hiệu lực 11/12/2022
Tình trạng dự thảo Đã hết hạn lấy ý kiến