DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
581 878/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
582 52/HD-SXD 28/04/2023 Hướng dẫn thực hiện việc tài trợ kinh phí, trình tự tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
583 97/BC-SYT 28/04/2023 Tình hình dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 26/4/2023)
584 240/HD-20 28/04/2023 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
585 2196/CTHBI-QLN 26/04/2023 Về việc công khai thông tin Người nộp thuế nợ thuế Quý I/2023
586 859/QĐ-UBND 26/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
587 1286/STC-TCHCSN 26/04/2023 Về việc thực hiện thông tư số 22/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ Tài chính
588 30/TB-STC 25/04/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính ( tháng 4.2023)
589 1106/SXD-KT&VLXD 24/04/2023 Về việc thông báo gỡ công bố giá cát xây dựng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Thành đề nghị công bố
590 70/TB-SYT 24/04/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 23/4/2023)
591 87/KH-UBND 20/04/2023 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đưng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến này 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
592 238/NQ-HĐND 18/04/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách về thiên tai gây sạt lở kè bảo vệ đê Đà Giang khu vực K2+538 và thượng lưu cầu Đen do mưa lũ tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình
593 783/QĐ-UBND 18/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
594 763/QĐ-UBND 17/04/2023 Về việc đính chính Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm) tại xã Sào Báy, huyện Kin Bôi, tỉnh Hòa Bình
595 62/TB-SYT 17/04/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 16/4/2023)
596 29/TB-STC 17/04/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
597 1026/SXD-KT&VLXD 14/04/2023 Về việc công bố giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
598 746/QĐ-UBND 13/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
599 21/QĐ-UBND 12/04/2023 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xóm Bãi Chạo tại xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi.
600 20/QĐ-UBND 12/04/2023 Quyết định pchấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm) tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi.