DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
41 364/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
42 366/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng PHương Bắc tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà bình
43 371/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án tổ hợp nha máy sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
44 362/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình
45 367/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Sơn Lâm Luxury tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình
46 370/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoan Km0+00 - Km7+00)
47 372/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Nam Thượng, tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
48 381/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
49 382/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
50 356/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, tỉnh Hoà Bình
51 379/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
52 358/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường 433 đi xóm Đầm Phế ( Trung tâm xã Mường Tuồng cũ), xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc
53 374/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
54 375/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
55 380/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
56 363/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Nhà máy BAF Meat Hoà Bình tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà bình
57 359/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435
58 361/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sáng năm 2024 nguồn ngân sách địa phương
59 365/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Tổ hợp dự án Sản xuất gạch Tuynel, cửa hàng xăng dầu và đầu tư bến thuỷ nội địa Gốm Mỹ - HB tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
60 368/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (bố sung lần 1)