DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
561 958/QĐ-UBND 11/05/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện thủ tục cho Công ty TNHH Mút Việt Thắng thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất mút PU Việt Thắng tại lô NM5, Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy
562 958/QĐ-UBND 11/05/2023 Quyết định cho Công ty TNHH Mút Việt Thắng thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất mút PU Việt Thắng tại lô NM5, Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy
563 930/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định cho Công ty TNHH Xuân Thiện Hoà Bình thuê đất (đợt 2) thực hiện xây dựng cảng Xuân Thiện Lạc Thuỷ thuộc dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hoà Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ
564 929/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện thủ tục cho Công ty TNHH Xuân Thiện Hoà Bình thuê đất (đợt 2) thực hiện xây dựng cảng Xuân Thiện Lạc Thuỷ thuộc dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hoà Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ
565 928/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Thuỷ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở khu phố Tây Bắc (1+2), thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
566 927/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện thủ tục giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Thuỷ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở khu phố Tây Bắc (1+2), thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
567 923/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Minh Thành thuê đất tại khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình
568 922/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Anh để thực hiện thủ tục cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Minh Thành thuê đất tại khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình
569 36/TB-STC 08/05/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
570 79/TB-SYT 08/05/2023 THÔNG BÁO Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 07/5/2023)
571 146/CV-TA 08/05/2023 Đăng thông báo tìm kiếm người bị tuyên bố đã chết
572 902/QĐ-UBND 05/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
573 78/TB-SYT 05/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/4/2023)
574 905/QĐ-UBND 05/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
575 21/TB-ĐG 05/05/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
576 866/QĐ-UBND 05/05/2023 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì Carton tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ
577 99/BC-SYT 04/05/2023 Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 27/4/2023 đến ngày 03/5/2023)
578 893/QĐ-UBND 04/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
579 893/QĐ-UBND 04/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
580 878/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình