DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
5701 137/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
5702 142/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2010
5703 141/NQ-HĐND 10/12/2009 Về biên chế hành chính, sự nghiệp và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn năm 2010
5704 102/2009/NÐ-CP 06/11/2009 Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
5705 1588/QĐ-TTg 09/10/2009 Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 - 2015
5706 1520/QĐ-TTg 22/09/2009 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011
5707 1519/QĐ-TTg 22/09/2009 Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011
5708 28/2009/TT-BTTTT 14/09/2009 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
5709 103/2009/QÐ-TTG 12/08/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
5710 26/2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
5711 97/2009/TT-BTC 20/05/2009 Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện
5712 98/QĐ-TTg 22/01/2009 Về việc Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010
5713 1780/QĐ-TTg 09/12/2008 Phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hòa Bình
5714 1133/QĐ-TTg 20/08/2008 Về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở tại các xã Tân Mai, Phúc Sạn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
5715 915/QĐ-TTg 14/07/2008 Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 cho thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội
5716 11/2008/NQ-CP 29/04/2008 Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hòa Bình
5717 23/2007/QĐ-UBND 04/12/2007 Ban hành Quy định một số nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
5718 21/2007/QĐ-UBND 05/10/2007 Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
5719 1337/QĐ-TTg 05/10/2007 Về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau.
5720 1443/TTg-KTTH 05/10/2007 V/v bổ sung tiêu chí Trung tâm phát triển Vùng cho hai tỉnh Phú Thọ và Hoà Bình.